Inbjudan till dialogmöte 12 december om regeringsuppdrag att genomföra en konsekvensanalys av miljöaspekter i NNR 2023

2023-11-22

Livsmedelsverket har fått ett tvådelat regeringsuppdrag som handlar om de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023) och om att uppdatera kostråden.

Den första delen av regeringsuppdraget innebär att utreda konsekvenserna av att NNR 2023 inkluderat miljöaspekter i livsmedelsrekommendationerna. I detta projekt jobbar vi nära Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som kommer att ge oss underlag om möjliga effekter som en förändrad livsmedelskonsumtion kan få på svensk livsmedelsproduktion och på olika miljöfaktorer.

Tisdag den 12 december kl 15–16 bjuder Livsmedelsverket in till ett dialogmöte. Då berättar vi om regeringsuppdraget och ger möjlighet för företrädare för livsmedelsbranschen att ge synpunkter och ställa frågor. Livsmedelsverkets svar på regeringsuppdraget kommer gå ut på remiss i februari 2024. På dialogmötet får du information om remissen.

Mötet är öppet för alla intresserade, men vi vänder oss särskilt till dig i livsmedelsbranschen.

Datum: 12 december kl 15-16
Plats: Teams

Välkommen!