Fuskenhet och särskild sanktionsavgift föreslås i regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk

2024-06-20

Livsmedelsbedrägerier, när någon bryter mot livsmedelslagen i syfte att tjäna pengar, drabbar både konsumenter och företag. Nu har regeringens särskilda utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk överlämnats till regeringen. En särskild fuskenhet samt en särskild sanktionsavgift finns bland förslagen.

I dag är livsmedelskontrollen i Sveriges uppdelad på cirka 270 kontrollmyndigheter varav många är självstyrande. Utredarna menar att de flesta är för små för att kunna göra en effektiv fuskkontroll. Därför föreslås en ny organisation och nya juridiska verktyg.

Bland annat vill utredarna inrätta en särskild ”Fusk-enhet” på Livsmedels­verket med ansvar för den mest avancerade kontrollen. Enheten föreslås innehålla funktioner för omvärldsbevakning, under­rättelsehantering, samordning och kontroll. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen föreslås tillsammans bidra till enheten för att effektivt kunna verka i hela kedjan från jord till bord. 

Ett av verktygen som föreslås är en särskild sanktionsavgift motsvarande det dubbla värdet av förtjänsten av ett bedrägeri. Avgiften ska bland annat kunna tas ut av den som bryter mot lagstiftningen genom att fuska med innehållet i eller märkningen av en vara. Avgiften ska dels eliminera vinsten för den som fuskar men ska också fungera avskräckande.

- Kontrollen av fusk är ett område som behöver utvecklas. Vi ser fram emot att ta del av förslagen i en remiss, så att vi kan analysera dem ordentligt, säger Kristina Ohlsson, chef för avdelning råd och reglering på Livsmedelsverket.

Regeringen tillsatte sommaren 2022 en särskild utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk. Utredningens uppdrag var att föreslå en organisation för effektiv samordning och operativ kontroll, hur fuskkontrollen ska finansieras, hur utbytet av information mellan berörda myndigheter ska utvecklas och ökas samt föreslå en särskild ekonomisk sanktion som återspeglar vinsten av fusket, om det bedöms lämpligt.