Förslag om fler möjligheter att sälja vildsvinskött tar nästa steg

2024-02-26

Nu har Livsmedelsverket anmält ett nationellt förslag om nytt regelverk för hantering av vildsvinskött till EU. Reglerna ska göra det möjligt för restauranger och detaljhandelsanläggningar att köpa vildsvin direkt av jägare.

Syftet med förslaget är att underlätta och skapa fler vägar för vildsvinskött att nå fram till konsument. Idag finns två alternativ för jägaren; att äta upp köttet själv eller lämna det till en vilthanteringsanläggning. Det nya regelverket öppnar för att de restauranger eller detaljhandelsanläggningar som kan ta emot viltkött även ska kunna ta emot oavhudade vildsvin direkt från jägare.

– Förslaget är en av de insatser som görs för att mer vildsvinskött ska komma in i livsmedelskedjan och är en möjlighet för den som vill utveckla sin verksamhet. De detaljhandelsanläggningar, till exempel mathantverkare, butiker och restauranger, som har förutsättningar för att hantera oavhudat vilt kan få ta emot vildsvin direkt från jägare, säger Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Fler vägar till konsument

Förslaget innebär i korthet att:

  • Specialutbildade jägare som anmält sig till länsstyrelsen, får sälja vildsvin direkt till konsument. Utbildningarna som krävs är en viltundersökarutbildning och en kompletterande vildsvinsutbildning. Innan köttet säljs ska jägaren ta prover på köttet och skicka för analys av trikiner och i vissa fall cesium.
  • Alla jägare får – utan krav på kompletterande vildsvinsutbildning – leverera vildsvin direkt till butiker eller restauranger, inklusive offentliga måltider. Provtagning görs då av mottagande verksamhet.
  • Butiker, restauranger och offentliga måltidsverksamheter som vill kunna ta emot vildsvin direkt från jägare och sälja, servera eller tillverka produkter av vildsvin, direkt till slutkonsumenter behöver underrätta sin kontrollmyndighet, oftast kommunen, om att de har sådan verksamhet.

Jägare kan, precis som idag, även lämna obegränsat med vildsvin till vilthanteringsanläggning. Vilthanteringsanläggningar är de enda företag som får sälja vidare till andra företag eller exportera.

Tre månaders väntan

EU-kommissionen och övriga medlemsstater har nu tre månader på sig att ge synpunkter på förslaget till nationella regler. Under denna tid får inte de nationella föreskrifterna antas.

– Fram till dess arbetar vi vidare med att ta fram information och vägledningar för jägare, företag och kontrollmyndigheter. Alla aktörer behövs för att vi ska nå målet, säger Kristina Ohlsson, chef för Livsmedelsverkets avdelning för råd och reglering.

Det nya regelverket grundar sig på förslag som Livsmedelsverket redovisade för regeringen 2021.  I det arbetet beaktades även synpunkter från andra myndigheter, bransch- och jägarorganisationer. Regeringens mål är att öka andelen vildsvin som når tallriken och flera myndigheter arbetar tillsammans för detta. Bland annat visar en nyligen publicerad undersökning, gjord av Jordbruksverket, att efterfrågan på vidsvinskött fortsatt är god. Se undersökning via länk nedan.

Mer information om myndigheternas arbete med vildsvin hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.