Flera viktiga steg på vägen mot en stark livsmedelsberedskap

2024-04-02

Företag inom livsmedelssektorn är aktiva, medvetna och på rätt spår. Och mycket har gjorts för att stärka beredskapen inför kriser och krig. Men för att företagen ska kunna hantera allvarliga störningar under höjd beredskap, som långvariga strömavbrott, IT-störningar och brist på kritiska varor, krävs fortfarande betydande insatser och resurser.

Det är några av slutsatserna när Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) nu sammanfattar ett antal av de regeringsuppdrag som myndigheterna haft under åren 2021–2023 för att bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap.

– Det arbete vi tillsammans har gjort under de här åren gör att vi har byggt mycket kunskap om samhällets förmåga att klara livsmedels- och dricksvattenförsörjningen vid kris och krig. Nu använder vi den kunskapen och vässar insatserna för att stärka både näringslivets och offentliga aktörers beredskap, säger Mats Johansson, chef för Livsmedelsverkets enhet för livsmedelsförsörjning.