Arbetet med regeringsuppdraget om kontroll av kosttillskott pågår

2023-09-08

Just nu arbetar Livsmedelsverket med ett regeringsuppdrag där målet är att utveckla kontrollen av kosttillskott. Det ska bli enklare att göra en effektiv kontroll och likvärdiga bedömningar. Kosttillskott som är hälsofarliga, vilseledande eller som på annat sätt inte följer lagstiftningen ska inte finnas på marknaden.

Livsmedelsverket fick 2022 i uppdrag av regeringen att utveckla kontrollen av kosttillskott. Under våren har vi bland annat uppdaterat och tagit fram nya texter till Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning och tolkning av lagstiftningen.

Samarbete med andra

Flera vägledande texter har påbörjats i samarbete med andra myndigheter. Kontroll av reklam diskuteras med Konsumentverket och en text om hantering av fynd av hälsofarliga varor, dopning eller doping i livsmedel diskuteras med Folkhälsomyndigheten och Antidoping Sverige AB. Dessa kommer att publiceras på Kontrollwiki så småningom.

Detta händer i höst

Under hösten 2023 kommer Livsmedelsverket att fortsätta arbeta med vägledande texter om kosttillskott och relaterade områden. Exempelvis påbörjas en uppdatering av vägledningen om hur kontroll av kosttillskott kan göras utifrån riskvärderingar.

Livsmedelsverket kommer också att påbörja utredning om för- och nackdelar med att skapa ett anmälningsförfarande om kosttillskott. Vi kommer även att göra en förstudie om att använda en sökrobot för kontroll av försäljning på internet.