Anmäl dig till Vildsvinsdagarna 5-6 december

2023-10-31

Den 5-6 december anordnas Vildsvinsdagarna i Skaraborg. På programmet står information om afrikansk svinpest, kommande föreskrifter för detaljhandelsanläggningar och jägare om direktförsäljning av vildsvinskött, inspirerande föredrag samt studiebesök. Anmäl dig nu, platserna är begränsade. 

Syftet med Vildsvinsdagarna är att samla företrädare från hela kedjan från skog till bord och tillsammans arbeta för starka livsmedelsföretag och att mer vildsvinskött når konsument. Du kan delta på båda dagarna eller bara på konferensen den 6 december. 

Studiebesök den 5 december: På eftermiddagen innan konferensen finns möjlighet att besöka Lilla Spännefalla i Tibro för att inspireras av deras entreprenörskap med fokus på vildsvin. 

Konferensen den 6 december: Våren 2024 träder nya föreskrifter i kraft som ger jägare som gått en särskild utbildning och registrerat sig hos länsstyrelsen, möjlighet att sälja vildsvin direkt till konsumenter. Nya regler gäller även för detaljhandelsanläggningar som önskar ta emot vildsvin direkt från jägare och sälja vidare. 

Du får även höra hur några företag arbetar med vildsvinskött idag och resultat av den senaste marknadsundersökningen. På förekommen anledning berättar Jordbruksverket även hur bekämpningen av afrikansk svinpest går vidare.

Anmäl dig redan nu 

Deltagande i konferens och studiebesök är kostnadsfritt men du betalar själv för resa och boende. Antalet platser är begränsade så anmäl dig redan nu. 

Vildsvinsdagarna är en del av det så kallade vildsvinspaketet och anordnas av Jordbruksverket i samarbete med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen Kronoberg, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturvårdsverket.