Afrikansk svinpest – detta gäller för export av produkter av gris

2023-09-12

Den afrikanska svinpesten påverkar företag som exporterar produkter av gris och vildsvin. På Livsmedelsverkets webbplats finns listor över vilka länder där exportintyg är möjligt eller export uteslutet.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar men inte människa eller andra djurslag. Om du vill exportera produkter av griskött och vildsvinskött är det viktigt att du följer utvecklingen om utbrottet och restriktioner från tredjeland, det vill säga länder utanför EU.

Livsmedelsverket arbetar, tillsammans med andra myndigheter och EU-kommissionen, intensivt med att försöka möjliggöra så mycket export som möjligt. Vi har publicerat en lista med länder som det går att utfärda exportintyg till och en lista med länder dit det i nuläget inte går att exportera.

- Vår ambition är att kunna hålla informationen så uppdaterad som möjligt, med reservation för att den kan komma att ändras, säger Sofia Ardell, enhetschef för märkning och exportfrämjande.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats