Avslutade projekt

En pipett som droppar en klar vätska i några provrör.

Här listas en del av Livsmedelsverkets avslutade projekt från och med 2020.

  • Kemiska markörer för dricksvattenrening

  • Kemisk forensik för stärkt krisberedskap - samarbetsprojekt med USA

  • Ökad nationell förmåga att tidigt upptäcka smittämnen med avvikande genetiskt mönster vid utbrott i livsmedelskedjan

  • OH-HARMONY-CAP - One Health Harmonisation of Protocols for the Detection of Foodborne Pathogens and AMR Determinants

  • Kadmium och andra metaller - utökade analyser

Kontakta oss för mer information.

Kristina Granelli

Avdelningschef, Avdelningen för laborativ undersökning och analys
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2024-03-19