Nationella referenslaboratorium NRL

Livsmedelsverket är så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för ett antal områden inom kemisk och mikrobiologisk livsmedelsanalys. Livsmedelsverket är därmed en del i det nätverk av nationella referenslaboratorium som finns inom EU.

Syftet med referenslaboratorierna och nätverken är att länderna tillsammans ska kvalitetssäkra och utveckla analysverksamheten för den offentliga kontrollen. Målet är också att analysverksamheten ska vara likvärdig i de olika medlemsstaterna.

Vetenskapligt och tekniskt stöd

Livsmedelsverkets nationella referenslaboratorier ger vetenskapligt och tekniskt stöd i form av hjälp kring analysmetodik för kemiska och mikrobiologiska livsmedelsanalyser. NRL förmedlar också information från EU till de officiella laboratorierna.

Nationellt referenslaboratorium

Alla medlemsstater inom EU ska utse ett nationellt referenslaboratorium inom respektive arbetsområde. I Sverige utses detta av regeringen. Ett centralt europeiskt referenslaboratorium (EURL) samordnar referenslaboratorierna i ett nätverk. Läs mer i EU-förordning 2017/625.

Utöver NRL är Livsmedelsverket även EURL för livsmedelsburna virus.

Senast granskad 2024-05-06