NRL Läkemedelsrester

Livsmedelsverket är NRL för läkemedelsrester av substansgrupperna antibiotika, antiinflammatoriska preparat och hormoner.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. I Europa finns tre EURL för läkemedelsrester:

  1. EURL för ”Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group A 1 2 3 4, B2d, B3d Directive 96/23/EC)” är Wagening Food Safety Reaserach (WFSR).

  2. EURL för ”Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group B1, B3e Directive 96/23/EC and carbadox and olaquindox)” är Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

  3. EURL för ”Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group A5, B2 a b e Directive 96/23/EC)” är  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-04-22