NRL Campylobacter

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för campylobacter.

Livsmedelsverkets NRL-funktion gäller campylobacter i livsmedel. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är utsedd till motsvarande nationellt referenslaboratorium för campylobacter i djur och foder. SVA är även europeiskt referenslaboratorium (EURL) och leder det nätverk av NRL där Livsmedelsverket ingår. Både SVA och Livsmedelsverket finns i Uppsala, bara en kort cykeltur från varandra. 

Livsmedelsverkets analyser av campylobacter utförs till exempel som kartläggningar i samband med utbrottssituationer. Årligen skickar också EURL ut prover för kompetensprovning, vilka analyseras av alla laboratorier i NRL-nätverket.

I ansvaret som NRL ingår att stötta analyslaboratorierna som utför analys av campylobacter i livsmedel i Sverige. Förekomst med campylobacter är förknippat med kyckling, och kontrollen av slaktkroppar av kycklingar regleras enligt förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel. Kontrollen görs i enlighet med Europeisk lagstiftning och analyserna utförs på officiella laboratorier. I sin roll som NRL har Livsmedelsverket ansvar för att stötta de officiella laboratorierna.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-05-29