Mikrobiologiska referensmaterial

Petriskålar

Livsmedelsverket tillhandahåller mikrobiologiska referensmaterial för intern kontroll av analyser på laboratoriet som komplement till programmen för kompetensprovning. Det finns olika referensmaterial med frystorkade blandningar av mikroorganismer utan matris. Det frystorkade materialet, som ska lösas upp i spädningsvätska, kan användas för kontroll av flera olika parametrar vid samma tillfälle.

Beställa referensmaterial

Kostnad per vial: 410 SEK exklusive moms. Fraktkostnad per order: Inom Sverige 200 SEK. Utanför Sverige 300 SEK. Prover skickas normalt inom en vecka efter inkommen beställning.

Hållbarhet

Hållbarhetstid för respektive blandning anges i förteckning över referensmaterial.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Dokumentation om våra frystorkade material.

Referensmaterial dricksvatten

Referensmaterial livsmedel

Förutom ovanstående referensmaterial kan vi även ibland specialtillverka vialer åt enskilda laboratorier. Bland annat tillhandahåller vi ett antal batcher av vialer med olika halter och arter av Campylobacter .

Tillverkning av skräddarsydda vialer sker i mån av tid, och endast när vår ordinarie verksamhet tillåter. För nytillverkning innebär detta normalt att ni behöver kontakta oss minst 4 månader innan vialerna ska levereras. Redan tillverkade vialer medCampylobacter kan normalt kvalitetstestas och skickas inom 2 månader.

Kontakta oss för mer information, tillgängliga vialer, priser m.m.

Kontakt

Vid  frågor, kontakta oss via e-post:

Behandling av personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och lagrar uppgifter om dig/ditt laboratorium för att kunna hantera dina/era beställningar av prover från oss. Uppgifter samlas även in, bearbetas och lagras för att kunna administrera och utvärdera ditt/ditt laboratoriums deltagande i våra PT. Insamlad data kommer emellanåt att användas för att skicka ut relevant information till dig/ditt laboratorium, eller för att be om ert deltagande i enkäter. I undantagsfall kan anonymiserad data delas med tredje part, efter vårt egen bedömning.

Senast granskad 2021-06-16