Livsmedelsburna virus

Tvättade ostron i plastlådor

Livsmedelsverket är Europeiskt referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus och har flera ackrediterade metoder för analys av norovirus och hepatit A virus för de vanligaste viruskontaminerade livsmedlen.

Virus finns överallt omkring oss och är en vanlig orsak till att vi blir sjuka av mat och dricksvatten. Vanligaste orsaken till matförgiftningar är norovirus som ger vinterkräksjuka. En rad andra virus smittar också genom mat och vatten bland annat hepatit A virus, sapovirus och rotavirus.

Virus kan förorena alla sorters livsmedel. En vanlig orsak till sådan förorening är när smittade människor hanterar ätfärdiga livsmedel vid tillredning eller efter värmebehandling. Exempel på detta är konditorivaror, plockmat, bufféer och sallader.

Ibland förorenas livsmedel redan i produktionen. Ostron och musslor samlar gärna på sig virus om de produceras i avloppsförorenat havsvatten. Framför allt konsumtion av råa ostron kan leda till matförgiftningar. Alltför lättkokta musslor utgör också en risk.

Frysta importerade bär har visat sig vara en vanlig smittkälla för norovirus och hepatit A virus. Sannolikt har de kontaminerats vid bevattning eller genom smittade plockare.

Hepatit E virus (HEV) är den vanligaste orsaken till akut hepatit (övergående leverinflammation) i världen. I Europa smittar viruset i huvudsak från djur till människa. Viruset kan exempelvis förekomma i kött och köttprodukter från gris och vildsvin.

Europeiskt referenslaboratorium

Livsmedelsverket är Europeiskt referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus och har flera ackrediterade metoder för analys av norovirus och hepatit A virus för de vanligaste viruskontaminerade livsmedlen.

Utbrottsanalyser

I samband med utbrottsutredningar är analyser av relevanta livsmedel en viktig del i smittspårningsarbetet. Livsmedelsverket finns tillgängligt för stöd till ansvariga kontrollmyndigheter med frågor om; provtagning, vilka analyser som ska utföras, vilka analysmetoder som ska användas, hur resultaten ska bedömas, rengöring och sanering eller råd om hantering av verksamhet i samband med utbrott.

För att få stöd kontaktas utbrottsjouren (0733-54 53 23) som är bemannad vardagar mellan kl. 8 och 16. Vid behov av stöd övriga tider, kontakta Livsmedelsverkets tjänsteman i beredskap (TiB), tel. 0771-800900. Samtalet går till SOS Alarm, som i sin tur kontaktar TiB.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av livsmedelsburna virus.

Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in. Vid utbrottsanalyser kan Livsmedelsverket stå för analyskostnaderna. Om ni önskar analyser som inte är kopplade till utbrott, kontakta oss för överenskommelse och prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda.

Martin Sandberg

Enhetschef, Enheten för molekylärbiologi
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Tvåskaliga blötdjur (ostron och musslor) Analysteknik
Norovirus GI RT-qPCR
Norovirus GII RT-qPCR
Hepatiti A virus RT-qPCR

 

Bär och bladgrönsaker Analysteknik
Norovirus GI RT-qPCR*
Norovirus GII RT-qPCR*
Hepatiti A virus RT-qPCR*

*Ej ackrediterad för virusanalys i bladgrönsaker

 

Vatten (dricks- och råvatten) Analysteknink
Norovirus GI RT-qPCR*
Norovirus GII RT-qPCR*
Hepatiti A virus RT-qPCR*

*Ej ackrediterad för virusanalys i vatten

Laboratorietjänster

Senast granskad 2023-10-17