Läkemedelsrester

Kött i provrör och burkar på ett laboratorie

När djur varit sjuka och behandlats med läkemedel kan det finnas kvar små rester av läkemedlet i livsmedel som till exempel kött, mjölk och ägg. Livsmedelsverket är ett så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för analys av läkemedelsrester och har lång och gedigen erfarenhet av analyser inom området.

Livsmedelsverket är ett ackrediterat laboratorium som analyserar läkemedelsrester inom offentlig kontroll enligt gällande EU-lagstiftning. Vi analyserar till exempel prover från nöt, svin, lamm, kyckling och häst.

Val av metod beror på vilka analyter som ska undersökas och i vilket djurslag. Utifrån detta utformas metoden för olika provtyper, till exempel muskel, lever, njure, mjölk, ägg och urin. De analysmetoder som används är noggranna och kan mäta låga koncentrationer av läkemedelsrester. Livsmedelsverket arbetar löpande med att utveckla kostnadseffektiva och känsliga analysmetoder. De metoder som används är ofta så kallade multi-metoder där flera analyter analyseras med en metod, till exempel kan 45 olika antibiotika analyseras i muskel. I de flesta fall används LC-MS/MS, men vi använder även andra metoder som exempelvis ELISA.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av läkemedelsrester. Livsmedelsverket kan efter överenskommelse även erbjuda analys av andra läkemedelsrester.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Petter Englund

Enhetschef, Enheten för läkemedelsrester och näringsämnen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Analyt/anlyter Screening/
Konfirmering
Analysteknik
Stillbener, Steroider, RALs S LC-MS/MS
Stilbener, Steroider, RALs K LC-MS/MS
Tyreostatika K LC-MS/MS
Beta-agonister S LC-MS/MS
Beta-agonister K LC-MS/MS
Kloramfenikol S ELISA
Kloramfenikol K LC-MS/MS
Antibiotika -
45 analyter (muskel)
S LC-MS/MS
Antibiotika -
45 analyter (muskel)
K LC-MS/MS
Tetracykliner,
Beta-laktamer (mjölk)
S Immuno-assay
Tetracykliner (mjölk) K LC-MS/MS
Beta-laktamer (milk) K LC-MS/MS
Makrolider, Quinoloner,
Sulfonamider (mjölk)
S LC-MS/MS
Makrolider, Quinoloner,
Sulfonamider (mjölk)
K LC-MS/MS
Tetracykliner (ägg) S Dip-stick
Tetracykliner (ägg) K LC-MS/MS
Sulfonamider (ägg) S LC-MS/MS
Sulfonamider (ägg) K LC-MS/MS
Avermektiner/Benzimidazoler S* LC-MS/MS
Avermektiner/Benzimidazoler K LC-MS/MS
Koccidiostatika S LC-MS/MS
Koccidiostatika K LC-MS/MS
Sedativer S LC-MS/MS
Sedativer K LC-MS/MS
NSAIDs S LC-MS/MS
NSAIDs K LC-MS/MS
Kortikosteroider S LC-MS/MS
Kortikosteroider K LC-MS/MS

 * En screeninganalys krävs innan en eventuell konfirmeringsanalys

Laboratorietjänster

Senast granskad 2024-04-22