European Network of GMO Laboratories (ENGL)

Nätverket, som bildades 2002, består för närvarande av 95 nationella kontrollaboratorier från samtliga av EU:s medlemsstater, samt från Norge, Schweiz och Turkiet.

Arbetet inom ENGL koordineras av kommissionens gemensamma forskningscenter, JRC, i Ispra, Italien.

Nätverket har en viktig funktion när det gäller harmonisering och standardisering av metoder för provtagning, detektion, identifiering och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer (GMO) i livsmedel, utsäde och foder.

Laboratorienätverk

Senast granskad 2023-03-01