Krisberedskap för dricksvatten

För att Sveriges befolkning ska få säkert dricksvatten krävs en fungerande kedja med olika myndigheter, företag och producenter. Det kräver även tillgång till el, it, personal, samt en fungerande handel av exempelvis kemikalier och tjänster av privata företag.

Just nu är samhällets inklusive dricksvattenförsörjningens arbete för att stärka totalförsvaret högst aktuellt. Vi rekommenderar er att särskilt titta på den uppdaterade hotbilden från 2022 och på den nya Handboken för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd ges även till länsstyrelser och centrala myndigheter.

Nationellt lager av nödvattenmaterial

Torka och vattenbrist

Algblomning - en risk som finns året om

Toxinbildande algblomningar är mest vanliga på sommaren men kan förekomma året runt. Att identifiera en algblomning kan vara svårt. Den kan både växa under ny is och ligga som sörja på botten av sjön.
Det tar vanligtvis tid från att man beställt provtagarutrustning till att provtagning skett, analyserats och bedömts. Under den tiden kan kommunen/dricksvattenproducenten inte göra en korrekt hälsomässig riskbedömning och behöver då överväga användningsförbud och nödvattenförsörjning.

Summerad hotbild mot dricksvattenområdet

Handböcker och verktyg

Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

 Nödvattenförsörjning

Det finns ett bildspel som stöd för den kommun och dricksvattenproducent som behöver uppdatera eller tydliggöra vikten av arbete med nödvattenplanering för nytillkomna medarbetare, chefer, politiker, med flera. Bildspelet ger också möjlighet att berätta på var den egna organisationen befinner sig i arbetet.  

Stöd vid olyckor inom skyddsområde

En olycka på en kommunal vattentäkt där föroreningen sprider sig in till vattenverket är bland de allvarligaste händelser en kommun kan drabbas av ur ett kostnadsmässigt och resurskrävande perspektiv.

Senast granskad 2023-01-27