Import - köksartiklar från Kina och regionen Hongkong

Importerar du köksartiklar i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hongkong? Då måste de kontrolleras innan de får importeras till EU. Orsaken är att en kemisk substans (plastmonomerer) kan migrera från just köksartiklar i polyamid- och melaminplast från Kina eller Hongkong. Plastmonomererna som kan avges från köksartiklarna är cancer- och allergiframkallande.

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 ska köksartiklar i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hongkong kontrolleras innan de får importeras till EU.

I importlagstiftningen används begreppet ”köksredskap”, men i tullagstiftningen omtalas de som ”köksartiklar”. På denna sida kallar vi dem för ”köksartiklar”.

Bordsartiklar ska inte kontrolleras vid gränsen

Bordsartiklar av polyamid/melamin omfattas inte av förordningen och därmed inte heller av gränskontroll. Därför är det viktigt att skilja mellan bords- och köksartikel.

I tullagstiftningen finns definitioner för vad som är en bordsartikel och vad som är en köksartikel. Stäm av med funktionen Tullsvar som nås via Tullverkets växel:

  • om din plastartikel i polyamid- eller melaminplast är tillverkad eller skickad från Kina eller Hongkong,
  • om det är en bordsartikel eller en köksartikel, och
  • vilket KN-nummer just din plastartikel i melamin- eller polyamidplast ska ha.

Detta hjälper dig att ta reda på om det är krav på gränskontroll eller inte.

Observera att detta kan komma att ändras. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad på området. Prenumerera på vårt nyhetsutskick Nyheter livsmedelsimport för att få de senaste uppdateringarna.

KN-nummer

Det finns ett särskilt KN-nummer för köksartiklar av polyamid eller melamin som kommer från Kina eller Hongkong: 3924 10 00 11.

Alla sändningar med detta KN-nummer omfattas av förordningen och ska gränskontrolleras.

Dessutom finns ett KN-nummer för köksartiklar som innehåller polyamid eller melamin och som kommer från andra tredjeländer än Kina och Hongkong: 3924 10 00 19 . Av dessa sändningar är det enbart de med ursprung i Kina eller Hongkong som omfattas av förordningen och ska gränskontrolleras. 

Bordsartiklar har KN-nummer 3924 10 00 90 och ska i nuläget inte gränskontrolleras.

Importkrav

Dokument som ska medfölja en sändning köksartiklar från Kina eller regionen Hongkong vid import är, i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 284/2011:

- en förklaring som utfärdats av importören, enligt bilagan till förordning (EU) nr 284/2011
- en analysrapport, som ska innehålla följande uppgifter:

  • När det gäller köksartiklar av polyamid, ska analysresultatet visa att de inte avger primära aromatiska aminer (PAA) till livsmedel eller livsmedelssimulatorer i en mängd som överstiger 0,01 mg/kg.
  • När det gäller köksartiklar av melamin, ska analysresultatet visa att de inte avger formaldehyd till livsmedel eller livsmedelssimulatorer i en mängd som överstiger 15 mg/kg.

Förhandsanmälan av sändningen ska göras genom att skapa ett så kallat CHED-D (Common Health Entry Document) i det EU-gemensamma webbsystemet TRACES.NT. Mer information om förhandsanmälan och hur bokning av kontroll går till hittar du här:

Avgifter och betalning

Gränskontroll

Senast granskad 2024-05-27