Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av vegetabiliska livsmedel

Vissa vegetabiliska livsmedel från vissa länder behöver genomgå gränskontroll vid import. Sändningar som ska gränskontrolleras ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Här får du information om hur du förhandsanmäler och bokar kontroll vid import av vegetabiliska livsmedel.

Hjälp med import

Det är mycket att hålla reda på när man ska importera livsmedel. Det finns särskilda företag som är specialiserade på att hjälpa företag att importera livsmedel, de kallas för tullombud eller speditörer. Sök på internet på orden ”tullombud och import” för att få exempel på tullombud eller speditörer som du kan anlita.

Förhandsanmäl din importsändning

När du ska importera ett vegetabiliskt livsmedel som ska gränskontrolleras behöver du göra en förhandsanmälan av importsändningen. Sändningen ska förhandsanmälas minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst till EU:s territorium. Anmälan görs i det webbaserade systemet TRACES.NT genom att skapa ett så kallat CHED-D (Common Health Entry Document). Del I i dokumenttypen CHED-D är själva förhandsanmälan och del II är gränskontrollens beslut. Mer information hittar du under rubriken TRACES.NT nedan.

Boka kontroll

När du har gjort en förhandsanmälan behöver du boka gränskontroll av sändningen. Gränskontroll ska bokas minst en arbetsdag före önskat kontrolldatum. I de fall lagstiftningen kräver ett officiellt intyg och analysrapport ska det bifogas CHED-D. 

Boka gränskontroll för sändningar med officiellt intyg

Originalet av det officiella intyget ska levereras per post eller bud till den gränskontrollstation dit din importsändning kommer. Tänk på att om du skickar originaldokument som rekommenderad post till gränskontrollstationen kan det medföra längre handläggningstid på grund av postens leverans- och öppettider.

Boka gränskontroll för sändningar som inte behöver officiellt intyg

Kontaktuppgifter till gränskontrollstationer

TRACES.NT

För att få tillgång till datasystemet TRACES.NT krävs först och främst att du har ett EU-login. Alla personer i organisationen/på företaget som ska kunna skapa och signera ett CHED-D behöver ha ett personligt EU-login. Med detta EU-login kan du skapa en användare i TRACES.NT, och användaren kan i sin tur kopplas till en organisation/ett företag (i TRACES.NT kallad operatör).

Vid frågor om en specifik sändning, kontakta den gränskontrollstation som du tänker importera dina varor genom.

Regler för omlastning

Tänk på att om du ska lasta om din sändning i ett annat EU-land måste det ske där det finns en gränskontrollstation. Om gränskontrollen ska göras i Sverige måste omlastningen ske till flyg eller båt. Om omlastningen sker till lastbil eller tåg måste gränskontrollen göras klart i det EU-land där EU:s gräns korsas. Detta på grund av att sändningen inte får komma in i EU:s territorium utan ett godkänt CHED-D.

Ett exempel: Torkade fikon körs på lastbil från Turkiet till Sverige. Förhandsanmälan ska göras till den gränskontrollstation i det EU-land där EUs gräns korsas. När produkten sen kommer till Sverige har den då ett godkänt CHED-D och det räcker att den kontrolleras av Tullverket. Den kan därefter säljas på den svenska marknaden.

Ett annat exempel: Färsk chili från Uganda flygs till annat EU-land och omlastas till annat flyg som sen går till Arlanda. Förhandsanmälan ska då göras till gränskontrollstationen på Arlanda. Men om chilin flygs till annat EU-land och där lastas om till lastbil som sen kör till Sverige, då ska förhandsanmälan göras till den gränskontrollstation i det EU-land dit produkterna först kom.

Senast granskad 2023-09-01