Schweiz

Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Schweiz.

Handelsavtal - Schweiz

Avtalen avser att underlätta handeln mellan Schweiz och EU med animaliska produkter genom att likställa respektive lands sanitära åtgärder, exempelvis lagstiftning, kontrollsystem och hygienkrav.

Nya avtal för Schweiz och jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 juni 2002 och för förädlade livsmedel den 1 februari 2005. Avtalet utvidgades den 1 januari 2009 så att gränskontrollen av animaliska livsmedel mellan EU och Schweiz togs bort. Detta innebär att Schweiz ansvarar för att kontrollera EU:s importkrav på animaliska livsmedel vid sin gräns till ett land utanför EU och att handel mellan EU och Schweiz räknas som handel inom EU. Animaliska livsmedel som importeras från Schweiz till Sverige behöver alltså inte genomgå gränskontroll.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Senast granskad 2023-10-09