Norge och Island

Norge och Island

Norge och Island likställs med EU-land genom EES-avtalet. Gränskontroll av livsmedel från land utanför EU utförs i Norge och Island precis som om dessa länder varit EU-länder. Livsmedel från Norge och Island gränskontrolleras därmed inte i Sverige.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Senast granskad 2023-06-01