Liechtenstein

Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Liechtenstein.

Handelsavtal - Liechtenstein

Liechtenstein är medlem av EFTA och omfattas av EES.  Eftersom Liechtenstein samarbetar med Schweiz i många avseenden är handelsavtalet mellan EU och Schweiz utvidgat till att även omfatta Liechtenstein. 

Avtalet på kommissionens webbplats är en utvidgning av avtalet mellan EU och Schweiz.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Senast granskad 2023-10-09