Kanada

Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Kanada.

Handelsavtal - Kanada

Enligt avtalet mellan EU och Kanada gäller reducerad frekvens fysisk kontroll vid gränskontroll av animaliska livsmedel från Kanada. Mer information finns i bilaga VIII i EU-rådets beslut 1999/201/EG, ändrat genom EU-kommissionens beslut 2005/306/EG.

Följande villkor gäller vid import av aimaliska livsmedel från Kanada 

Fysisk kontroll

  • 10 % för alla animaliska produkter, förutom 15 % för levande musslor (skaldjur)
  • 15 % för fiskeriprodukter som förpackats i hermetiskt förslutna behållare för att göra dem stabila vid rumstemperatur, fryst fisk och torkade eller saltade fiskeriprodukter, övriga fiskeriprodukter
  • 2 % för levande kräftdjur och färsk urtagen fisk utan huvud och ej manuellt bearbetad på annat sätt 

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Senast granskad 2023-06-01