Färöarna

Avtalet mellan Färöarna/Danmark och EU om handel med levande djur och animaliska produkter syftar till att underlätta handeln och samtidigt säkra människors och djurs hälsa.

Handelsavtal - Färöarna

Den 1 januari 1997 trädde avtalet i kraft och EU avskaffade tullarna på import från Färöarna och Färöarna avskaffade tullarna på import från EU. De båda parterna förband sig att tillämpa de veterinära reglerna på ett icke-diskriminerande sätt samt att inte införa nya åtgärder som hindrar handeln.

Ett tilläggsprotokoll om veterinära frågor tillkom den 15 november 1999. I detta protokoll, som är en integrerad del av avtalet, förpliktigar sig Färöarna att tillämpa EU:s veterinära regelverk. Den 1 februari 2001 avskaffades gränskontrollen mellan EU och Färöarna för levande djur och animaliska produkter. Detta innebär att Färöarna ansvarar för att kontrollera EU:s importkrav på animaliska livsmedel vid sin gräns mot ett land utanför EU. Handel mellan EU och Färöarna räknas som handel inom EU. Animaliska livsmedel som importeras från Färöarna till Sverige behöver därmed inte genomgå gränskontroll.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Senast granskad 2023-01-09