Chile

Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Chile.

Handelsavtal - Chile

EU och Chile skrev den 18 november 2002 under ett associationsavtal som trädde i kraft den 1 mars 2005. Associationsavtalet mellan EU och Chile täcker de viktigaste aspekterna av relationerna mellan EU och Chile, det vill säga politik, handel och samarbete.

Frekvensen fysiska kontroller vid import av animaliska livsmedel fastställs i bilaga VIII B i avtalet. Avtalet innebär ingen sänkt kontrollfrekvens, utan samma kontrollfrekvens gäller som vid import från andra länder utanför EU.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Senast granskad 2019-10-22