Regler om dricksvatten

Vattentorn mot en blå himmel

För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste följa. Det finns bland annat krav på hur dricksvattnet bereds och gränsvärden för vissa mikroorganismer, kemiska samt radioaktiva ämnen i dricksvatten.

Föreskrifter om dricksvatten

Vägledande information

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på följande. Samtliga länkar går till Kontrollwiki, webbplats för fördjupning.

Åtgärder mot sabotage och skadegörelse

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar innehåller krav på åtgärder för att

  • förebygga skadeverkningar
  • upptäcka sabotage, och
  • avhjälpa skadeverkningar.

Småskalig dricksvattenproduktion

Senast granskad 2023-01-18