Reservdelsakut för VA-aktörer införs

2023-05-31

Nu kan VA-aktörer efterlysa och erbjuda reservdelar genom en gemensam digital yta. Det är en pusselbit i att säkra dricksvatten även vid kris - oavsett om det bara är en eller flera aktörer som berörs.

Precis som inom övrig livsmedelsförsörjning är svensk dricksvattenproduktion beroende av tillgång till el, it, transporter, personal, viktiga insatsvaror, med mera.  Både pandemin och kriget i Ukraina har påverkat industrin och handeln med långa produktions- och leveranstider. Om man inte får en reservdel i tid så kan det orsaka problem i produktionen.

Många VA-aktörer har i dag egna lager av reservdelar. Många har dessutom liknande system. Därifrån väcktes tanken om en samlad reservdelsakut.

- Viljan och kulturen att hjälpa varandra vid kris finns redan. Det som reservdelsakuten tillför är att underlätta och snabba upp processen genom att en aktör kan kontakta och fråga hela VA-Sverige samtidigt istället för att kontakta grannkommunen eller enskilda kontakter var för sig, säger Maria Khalili, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket som initierat och lett förarbetet.

Anmälan till Svenskt vatten

Samverkansytan kommer att ligga i WIS. WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Ytan kommer att administreras av branschorganisationen Svenskt Vatten och VA-aktörer får ansöka om behörighet.

- Vi ser mycket positivt på att branschen själv tar ansvar och vill fortsätta driva beredskapsarbetet, både i vardagen och inför samhällskriser. Det här är en ny pusselbit i beredskapsarbetet, som direkt höjer förmågan att leverera vårt viktigaste livsmedel, säger Maria Khalili.