Övning – en viktig del i beredskapsarbetet

2023-09-11

Vecka 39 är det nationella Beredskapsveckan, arrangerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Årets tema är ”Öva!” där handboken i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten kan inspirera med scenarion och upplägg.

"Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten" syftar till att ge dricksvattenleverantörer stöd i att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning samt kunna hantera störningar i både vardag och vid höjd beredskap. Genom att öva kan en organisation både identifiera luckor i sin planering och testa de rutiner som finns. Därför har utbildning och övning fått en egen modul i handboken, modul 7. Och inför årets beredskapsvecka, där temat är just "Öva!", vill Livsmedelsverket lyfta den.

- Jag tipsar särskilt om bilagan med färdiga krisscenarion som kan användas för egna övningar. Det handlar om allt från vinterstorm till vatten som inte uppfyller gränsvärden, större vattenläcka eller sabotage, säger Andreas Hagelin, beredskapshandläggare vid Livsmedelsverket.

Scenariona kan skalas upp eller ner och är därmed användbara oavsett var en organisation befinner sig i planeringen.

Kommunikation om hemberedskap till allmänhet

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Till årets vecka finns kampanjmaterialet ”Sju dagar” att ladda ner. Ett av de scenarion som allmänheten uppmuntras att fundera kring är hur de löser situationen om vattnet inte kommer ur kranen. På bra att ha-listan nämns även dunkar för vatten.