Nya dricksvattenföreskrifterna publicerade

2022-12-20

De nya dricksvattenföreskrifterna som börjar gälla den 1 januari är nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Vägledningar kommer att fyllas på allt eftersom de blir klara.

Den 1 januari 2023 träder nya dricksvattenföreskrifterna, LIVSFS 2022:12, i kraft. Som tidigare meddelats så innebär de nya föreskrifterna bland annat att kommersiella och offentliga verksamheter inte längre måste genomföra en faroanalys, att begreppet tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt tas bort samt att undersökningsfrekvenser vid de olika provtagningspunkterna har justerats.

En del saker börjar gälla direkt vid årsskiftet medan andra kommer under kommande år. Till exempel gäller nya gränsvärden för PFAS, arsenik och bly först från år 2026.

- Vi vet att vi sannolikt kommer behöva göra revideringar i föreskrifterna redan under nästa år. Det gäller bland annat vilken information som dricksvattenproducenter måste ge till allmänheten och den rapportering om kvalitetsdata som ska ges till Livsmedelsverket. Där inväntar vi bemyndigande från regeringen, säger statsinspektör Sandra Strandh.

Vägledningar publiceras löpande

Vägledningar för hur föreskrifterna kan tolkas publiceras i Kontrollwiki allt eftersom de blir klara. 

- Mycket - men inte allt - kommer att finnas publicerat redan till årsskiftet. Hör gärna av er om det är något särskilt ni saknar. Om ni vill ta tag i något område direkt så kan det vara att se över er faroanalys och undersökningsprogram, säger Sandra Strandh.

Livsmedelsverket ser även över behov av utbildningsinsatser. 

På Livsmedelsverkets webbplats finns samlade frågor och svar om de nya dricksvattenförskrifterna. De uppdateras regelbundet. Även övriga webbsidor som länkar till eller berörs av föreskrifterna ska uppdateras.