Lärdomar från sommarens extremväder – anmäl dig till vårt webbinarium!

2023-08-31

Vad kan vi lära oss av sommaren 2023 så att vi kan förse Sveriges befolkning med säkert dricksvatten oavsett vad som händer? Den 26 september bjuder Livsmedelsverket och Swedish Water House in till kostnadsfritt webbinarium om dricksvattenförsörjning vid extremväder.

Torka och kraftiga regnoväder försvårar möjligheten att producera och leverera rent dricksvatten. Båda situationerna påverkar tillgång och kvalitet på vårt viktigaste livsmedel.

Svenska kommuner och regioner behöver i allt högre grad ha beredskap för extremväder, som väntas öka i takt med klimatförändringarna. Som stöd i det arbetet bjuder Livsmedelsverket och Swedish Water House, SIWI, in till ett kunskapshöjande webbinarium med både föredrag och paneldiskussion.

Bred beredskap kräver investeringar och beslut

– Väderläget under sommaren visar på vikten av att ha en beredskap för olika situationer. Det kräver långsiktiga beslut och investeringar och att man gör de klimatanpassningsåtgärder som krävs. Det är billigare att planera i förväg än att åtgärda akut, säger Pär Aleljung, beredskapshandläggare och paneldeltagare från Livsmedelsverket.

Webbinariet riktar sig till politiker och personer som arbetar med klimatförändringar, klimatanpassning, vatten och samhällsplanering på nationell, regional och lokal nivå. Om du själv inte kan gå eller berörs – sprid gärna till andra!

Välkommen med din anmälan!