Handboken i krisberedskap och civilt försvar publicerad

2023-04-21

Idag publiceras Handbok i krisberedskap och civilt försvar. Samtidigt startar utbildningsturnén som är kopplad till boken. Glöm inte att anmäla dig!

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste det finnas en beredskap för att förse Sveriges befolkning med säkert dricksvatten även vid kris och i värsta fall krig. En robust dricksvattenförsörjning är avgörande för ett starkt civilt försvar.

Livsmedelsverket publicerar nu en handbok i krisberedskap och civilt försvar som tagits fram som stöd för Sveriges VA-huvudmän.

– Det är ett stort och viktigt jobb som behöver göras hos varje aktör, utifrån respektive organisations förutsättningar. Det kräver både tid och resurser men vi hoppas att handboken ska underlätta arbetet, säger Andreas Hagelin, beredskapshandläggare och projektledare på Livsmedelsverket.

Handboken är indelad i sju moduler, där varje del kan läsas för sig och man kan börja jobba med den del som känns mest relevant utifrån egen organisations förutsättningar. Modul 4 är dock fortfarande öppen för remiss, så tyck gärna till om den.

Ett stöd av många

Handboken är bara ett sätt hur Livsmedelsverket driver på och samordnar beredskapsarbetet inom dricksvattenförsörjning. På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information och stöd för beredskapsarbete.

– Det finns i grunden en god krisberedskap inom svensk dricksvattenförsörjning. Det vi gör nu är att vi kompletterar med de aspekter som rör det civila försvaret, säger Andreas Hagelin.

I samband med att handboken publiceras så startar Livsmedelsverket även en utbildningsturné där dricksvattenproducenter och beslutsfattare kan inspireras att gå från ord till handling på lokal nivå. Anmälan för dessa är fortfarande öppen.

Handboken i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten har finansierats av medel från så kallade 2:4-anslag via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och tagits fram i samarbete med andra myndigheter och branschorganisation.