Gå e-utbildning om nya dricksvattenföreskrifter

2024-03-28

Arbetar du med kontroll av dricksvattenanläggningar? Då rekommenderar Livsmedelsverket att du går den nya gratis e-utbildningen som förklarar de nya dricksvattenföreskrifterna. I utbildningen förklaras även de så kallade lås- och bomföreskrifterna.

Dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 är grunden för den verksamhet som dricksvattenproducenter, kontrollmyndigheter samt laboratorier som utför dricksvattenanalyser bedriver. Målet är att producera säkert dricksvatten och ha en riskbaserad dricksvattenkontroll.

De flesta kraven i de nya föreskrifterna började gälla den 1 januari 2023. Den 1 januari 2026 införs krav på undersökning av råvatten samt undersökning och åtgärder för vissa ämnen.

Livsmedelsverket har tagit fram en e-utbildning, ""Grundläggande om dricksvattenreglerna, som bryter ner föreskrifterna i sina olika delar. Även "Lås- och bomföreskrifterna om åtgärder mot sabotage och skadegörelse", LIVSFS 2008:13, som handlar om hur man ökar säkerheten kring vattenverken finns med i utbildningen.
- I utbildningen blir det tydligt vilket ansvar respektive aktör har genom hela skalan från normalläge till krig. Grunden till en bra beredskap ligger i det arbete som görs i vardagen. säger Åsa Hogmark, statsinspektör och projektledare.

Avsätt minst sex timmar

Utbildningen är kostnadsfri och finns i två versioner. Den ena ligger på Livsmedelsverkets webbplats, öppen för alla. Den andra versionen nås via Livsmedelsverkets utbildningsportal, som kräver att du registerar ett konto. I utbildningsportalen ingår även ett slutprov som ger deltagaren ett kursbevis. Det är alltså samma utbildning men med olika möjligheter, beroende på vilken ambitionsnivå du själv eller organisationen beslutat er för.

- Totalt tar utbildningen cirka sex timmar att genomföra. Det finns också länkar till fördjupande vägledning och information på andra sidor, och då tar det såklart längre tid. Så avsätt tid för utbildningen och återvänd gärna vid behov av att fördjupa dig i de olika avsnitten, tipsar Åsa Hogmark.

Kombinera med mikrobiologisk barriäranalys

Livsmedelsverket har sedan tidigare tagit fram en e-utbildning om mikrobiologisk barriäranalys, MBA i första hand riktad till kontrollpersonal. Syftet är att öka kunskapen om MBA så att livsmedelskontrollen lättare kan bedöma den riskhantering som respektive dricksvattenproducent planerar för. Utbildningarna har tagits fram inom ramen för projektet ”Insats för att stärka kontrollmyndigheternas förmåga inom dricksvattenområdet i samband med kris och höjd beredskap”, finansierat av MSB. Båda nås via Livsmedelsverkets utbildningsportal.