E-utbildning om mikrobiologisk barriäranalys för kontrollmyndigheter

2023-05-23

Livsmedelsverket har tagit fram en utbildning för kontrollmyndigheter om mikrobiologisk barriäranalys för dricksvatten. Syftet är att ge en bättre förståelse för processen och kunna fokusera på relevanta delar i kontrollen.

- Genom en ökad kunskap om mikrobiologisk barriäranalys hos livsmedelsinspektörer så stärks förståelsen för hela processen och därmed också förmågan att kunna bedöma risker vid kris, säger Åsa Hogmark, statsinspektör och projektledare.

En del i arbetet med likvärdig kontroll

Utbildningen är en del av ett MSB-finansierat projekt om att stärka beredskapen inom dricksvattenkontrollen (se länk nedan). Det blir också en del i arbetet med så kallad likvärdig kontroll, det vill säga att kontrollen ska vara så lika som möjligt och baseras på riskbedömningar, oavsett var i Sverige den sker.

Utbildningen baseras på det verktyg som branschorganisationen Svenskt vatten och deras norska motsvarighet tagit fram. Livsmedelsverket rekommenderar att dricksvattenproducenter med över 2000 användare genomför en MBA, gärna i samband med risk- och sårbarhetsanalysen.