Att tänka på inför eller vid översvämning – råd på webben

2024-04-10

Vad är det viktigt att tänka på eller göra vid risk för översvämning, eller när översvämningen redan är ett faktum? Livsmedelsverket har samlat tips och råd från VAKA som flera aktörer kan använda för att skydda dricksvattnet.

Snösmältning, långvarig nederbörd och stormar är exempel på händelser som kan orsaka översvämning och drabba specifika verksamheter som ligger i anslutning till hav, sjöar eller vattendrag. Men översvämning kan även orsakas av kraftiga skyfall, isproppar i vattendrag och dammhaverier och drabba hela samhällen.

Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp, VAKA, har i flera år stöttat dricksvattenproducenter och kommuner som drabbats av översvämning i hur de kan säkra både tillgång och rätt kvalitet på dricksvatten. Några av de frågor och erfarenheter som de haft är nu samlade på Livsmedelsverkets webbplats.

- Vid akuta händelser är det viktigt att ställa sig rätt frågor. Men det finns också saker du kan tänka på i förväg för att köpa dig lite tid, säger Maria Khalili, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.

Liknande frågeställningar och råd finns sedan tidigare inför och vid torka.

Kan användas av andra

Tipsen har fokus på dricksvatten och är tänkta som stöd för primärt dricksvattenproducenter, kommuner och länsstyrelser. Men flera frågeställningar kan användas även av andra verksamheter. På Livsmedelsverkets webbplats finns också särskild information för dem med enskild dricksvattenförsörjning (se länk nedan).

- Att identifiera risker och ta fram en beredskap för hur man kan minska risken eller konsekvenserna av om de inträffar, är en naturlig del i beredskapsarbetet. Översvämning är bara ett av flera scenarion som man behöver tänka på, säger Maria Khalili.

Vid behov av hjälp i kris kan offentliga aktörer alltid ringa VAKA för råd och stöd.