Anmäl dig till webbinarium om dricksvattenförsörjning i kris och krig

2023-03-14

Vad krävs för en stark dricksvattenförsörjning i kris och värsta fall krig? Vad kan du som dricksvattenaktör göra och vad gör myndigheterna? Den 5 maj bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium om krisberedskap och civilt försvar.

För att Sveriges befolkning ska få mat och vatten även i kris och värsta fall krig måste alla aktörer inom hela kedjan stärka sin beredskap redan i vardagen. Den snabba utvecklingen inom området kräver regelbundet uppdaterad kunskap och information. Därför bjuder Livsmedelsverket, i rollen som samordnare av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning, in till ett webbinarium. Ett liknande webbinarium om dricksvattenförsörjning hölls i fjol och var mycket uppskattat. Årets program tar upp nya, aktuella frågor och vänder sig även till aktörer inom övrig livsmedelsförsörjning (mat).

Webbinariet vänder sig till VA-huvudmän och myndigheter inom dricksvattenområdet, företagare och leverantörer inom livsmedelskedjan samt till branschorganisationer. Deltagandet är kostnadsfritt.  

Både gemensamt och anpassat program

Syftet är att ge information om omvärldsläge, pågående och kommande arbete och krav samt det stöd som finns gällande beredskapsplaneringen för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen.

Under eftermiddagen delas programmet upp i två parallella spår, dricksvatten och övriga livsmedel. Dricksvattenspåret ger bland annat information om att arbeta med riskanalys, riskbedömning och incidenthantering kopplat till i första hand nätverk och IT-system inom ramen för nuvarande NIS-lagstiftning. Det ges även en övergripande presentation om den handbok om dricksvattenförsörjning vid kris och civilt försvar som Livsmedelsverket snart lanserar samt om dricksvattenförsörjning i krig

- Det hålls en separat utbildningsturné om handboken, som VA-aktörer också kan anmäla sig till. Det är fysiska träffar medan det här webbinariet i maj kan ses som ett mer kompletterande, grundläggande informationstillfälle för arbete med krisberedskap och civilt försvar. Anmäl dig gärna till båda, säger Karin Wertsberg, beredskapshandläggare och ansvarig för webbinariet.

Det kommer inte att ges möjlighet till frågor under webbinariet. Däremot kan du skicka in sådana i förväg eller efterhand.