Vägledning från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket stödjer dricksvattenleverantörer i deras arbete med informationssäkerhet. 

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2022-10-06