Kött - blanketter

Vid ansökan om godkännande av köttanläggning behöver både blankett med basuppgifter LIVS 099 samt bilaga Kött LIVS 001 och/eller bilaga Slakt LIVS 013 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket. Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt enligt bifogad fullmakt för VD eller annan person).

Basuppgifter
Ny anläggning: använd blanketten Basuppgifter LIVS 099.
Ändrad verksamhet vid godkänd anläggning: använd Ansökan/anmälan om förändring av verksamhet vid redan godkänd livsmedelsanläggning LIVS 363.

Bilagor
Bilaga Kött och Vilt är används för all köttverksamhet inklusive vilthantering.
Bilaga Slakt används för verksamhet med slakt av tamboskap och fjäderfä.

Upphörande/ägarbyte/ny bolagsform
Blanketten Anmälan om upphörande LIVS 047 används vid ändring av bolagsform, vid ägarbyte och då en hel anläggning och alla dess verksamheter ska läggas ned. Om endast delar av verksamheten vid en anläggning ska upphöra används istället blanketten Ansökan/anmälan om förändring av verksamhet vid redan godkänd livsmedelsanläggning LIVS 363

Senast granskad 2021-05-11