Ägg - blanketter

Vid ansökan om godkännande av ägganläggning behöver både blankett Basuppgifter LIVS 099 och Bilaga Ägg LIVS 004 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket.

Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare(firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt enligt bifogad fullmakt för VD eller annan person).

Översyn av blanketter

Livsmedelsverket gör just nu en översyn av blanketter. Den här sidan kan därför innehålla blanketter som behöver uppdateras. Tillsvidare gäller de versioner som finns här.

Senast granskad 2023-05-16