Ägg - blanketter

Vid ansökan om godkännande av ägganläggning behöver både blankett med
basuppgifter LIVS 099 och bilaga Ägg LIVS 004 fyllas i och skickas in till
Livsmedelsverket.

Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt enligt bifogad fullmakt för VD eller annan person).

Senast granskad 2021-05-11