Övriga områden

På denna sida hittar du e-tjänster och blanketter som berör våra övriga områden.

Bland blanketterna nedan finns en blankett för ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning för övriga områden (ej fisk, kött, mjölk och ägg). För komplett ansökan ska både blankett med basuppgifter Livs 099 och bilaga övriga Livs 094 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket

Senast granskad 2024-04-12