Mjölk

Vid ansökan om godkännande av mjölkanläggning behöver både blankett med
basuppgifter LIVS 099 och bilaga Mjölk LIVS 003 fyllas i och skickas in till
Livsmedelsverket.
Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt enligt bifogad fullmakt för VD eller annan person).

Senast granskad 2024-06-10