Kött

Vid ansökan om godkännande av köttanläggning behöver både blankett Basuppgifter LIVS 099 samt relevant Bilaga Kött och vilt LIVS 001 och/eller bilaga Slakt LIVS 013 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket.

Basuppgifter

Ny anläggning: använd blanketten Basuppgifter LIVS 099.
Ändrad verksamhet vid godkänd anläggning: använd Ansökan/anmälan om förändring av verksamhet vid redan godkänd livsmedelsanläggning LIVS 363.

Bilagor

Bilaga Kött och vilt LIVS 001 används för all köttverksamhet inklusive vilthantering.
Bilaga Slakt LIVS 013 används för verksamhet med slakt av tamboskap och fjäderfä.

Upphörande/ägarbyte/ny bolagsform

Blanketten Anmälan om upphörande LIVS 047 används vid ändring av bolagsform, vid ägarbyte och då en hel anläggning och alla dess verksamheter ska läggas ned. Om endast delar av verksamheten vid en anläggning ska upphöra används istället blanketten Ansökan/anmälan om förändring av verksamhet vid redan godkänd livsmedelsanläggning LIVS 363

Översyn av blanketter

Livsmedelsverket gör just nu en översyn av blanketter. Den här sidan kan därför innehålla blanketter som behöver uppdateras. Tillsvidare gäller de versioner som finns här.

Senast granskad 2024-05-27