Export

På denna sida hittar du e-tjänster och blanketter som berör dig som tänkt att exportera eller som redan exporterar livsmedel till länder utanför EU.

Senast granskad 2024-04-12