SKAL- samrådsgruppen för beredskapsplanering

På den här sidan finns den preliminära agendan för nästa SKAL-möte. Agendan kan komma att ändras.
Du hittar även dokumentation från det senaste mötet.

SKAL

Livsmedelverket samordnar kris- och beredskapsplaneringen för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Arbetet sker i regelbunden dialog med andra myndigheter och näringsliv, bland annat genom SKAL (som står för Samrådsgrupp Krisberedskap Av Livsmedelsförsörjning). SKAL är ett forum för att dela information och ny kunskap mellan myndigheter, branschorganisationer och företag på matsidan.

Prel. agenda för nästa möte -  2 augusti

  • Lägesbild - Jordbruksverket
  • Lägesbild - Livsmedelsverket
  • Lägesbild - energi
  • Övriga frågor

Dokumentation från föregående möte 

Skulle du vilja ha äldre dokumentation, kontakta Lena Lind

Senast granskad 2024-07-05