Material för att höja beredskapen för de offentliga måltiderna

Fyllda vattendunkar används vid elavbrott eller avstängt vatten.

Livsmedelsverket arbetar för att på olika sätt stödja måltidsorganisationer i kommuner och regioner i deras arbete med att höja beredskapen. En del i det arbetet är att ta fram olika typer av material.

Varje måltidsorganisation har egna förutsättningar att ta hänsyn till i beredskapsarbetet. Materialet som Livsmedelsverket tagit fram, ibland tillsammans med andra aktörer, fungerar som stöd och inspiration, både för att komma i gång och för att utveckla arbetet med att höja beredskapen för måltiderna.

Beredskapshandboken för offentliga måltider är navet i vårt stöd. Handboken har sedan kompletterats med diskussionskort för övningar, en steg-för-steg-guide och en kortare film. Dessutom finns flera kommuners erfarenheter om måltidsberedskap samlade i en erfarenhetsbank.

Beredskapshandbok för offentliga måltider

Livsmedelsverket har, tillsammans med andra aktörer, tagit fram en handbok som ska stödja måltidsorganisationer i kommuner och regioner i deras arbete med att ta fram beredskapsplaner. Handboken vänder sig framför allt till chefer för måltidsorganisationer, och med hjälp av vägledning, andras erfarenheter, mallar och checklistor får de stöd i arbetet med att ta fram egna beredskapsplaner för måltidsverksamheten.

Handboken innehåller bland annat: 

  • En orientering om samhällets beredskap och måltidsorganisationens ansvar ur ett beredskapsperspektiv.
  • Stegvis genomgång av kontinuitetshanteringens olika moment som stöttar i att genomföra en analys av verksamhetens aktiviteter, resurser och sårbarheter. Metoden ger även stöd för att identifiera reservlösningar och åtgärder som behöver vidtas.
  • Stöd för hur man kan arbeta med krismenyer och livsmedelslager samt hur man kan inkludera ett beredskapsperspektiv i upphandlingar och leverantörsavtal.

Stödmaterial

Livsmedelsverket har tagit fram olika typer av material, utifrån beredskapshandboken, för att stödja kommuner och regioner i deras arbete för att höja beredskapen för de offentliga måltiderna. Allt vårt material finns både att beställa i vår webbshop och ladda ner digitalt.

Livsmedelsverket har också skapat en digital plats, genom MATtanken, där offentliga aktörer kan dela sina erfarenheter. Ni är varmt välkomna att bidra med era erfarenheter!

Steg för steg i beredskapsarbetet

Denna överskådliga steg-för-steg-guide ger vägledning genom beredskapshandboken. Den förtydligar vilka steg som ni kan ta inom varje fas av arbetet för att höja beredskapen. Steg-för-steg-guiden är kostnadsfri att beställa.

Diskussionsstöd vid beredskapsövningar

Diskussionsstödet består av ett antal kort som beskriver olika händelser som skulle kunna drabba er måltidsverksamhet. Händelserna är indelade i tio olika kategorier och på varje kort finns även läshänvisningar till relevant avsnitt i Beredskapshandbok för offentliga måltider. Korten finns att beställa i vår webbshop. De olika händelserna finns också att ta del av som diskussionsstöd, kostnadsfritt via vår webbplats.

Film om beredskap för offentliga måltider

För att snabbt skapa en gemensam bild av varför det är viktigt att arbeta med beredskapen för de offentliga måltiderna har vi tagit fram en kort film (knappt 2 minuter lång). Filmen kan med fördel visas som introduktion till information om beredskapsarbete inom er verksamhet eller i samband med övningar.

Erfarenhetsbank

På Erfarenhetsbanken finns erfarenheter från olika kommuner beskrivna. Läs och bli inspirerad av hur andra måltidsverksamheter har gjort för att höja sin beredskap. Ni är också välkomna att bidra med era erfarenheter. Ni hittar erfarenheterna genom att öppna filtreringen och markera "Beredskap".

Senast granskad 2024-05-13