Ta höjd för kris i upphandling och avtal

Om det blir störningar i produktions- eller leveransleden ger det snabbt problem för livsmedel- och dricksvattenförsörjningen. Därför behöver det finnas flexibilitet i avtalen mellan beställare och leverantör. På denna sida får du tips om hur du kan ta höjd för sådana störningar genom flexibilitet i de avtal du ska ingå eller redan har ingått i.

Begränsade möjligheter att ändra i ingångna avtal

Det finns begränsade möjligheter att ändra redan ingångna avtal. Däremot kan ett avtal ändras om det finns klausuler i avtalet som tillåter en ändring, eller om ändringen inte är väsentlig.

Även om beställaren och leverantören är överens om att ändra ett avtal måste ändringsbestämmelserna i upphandlingsreglerna följas. Ändringar som inte ryms inom ändringsbestämmelserna ska som huvudregel ses som ett nytt avtal och då ska en ny upphandling göras.

Att tänka på när ett nytt avtal ska tecknas

Ha en dialog inför upphandling

Tänk på att du som upphandlar kan ha en dialog redan i början av en upphandling. Så länge dialogen inte leder till att en leverantör blir gynnad eller att en lösning blir favoriserad kan beställare och leverantörer ha hur mycket dialog som helst.

Skriv in ändringsklausuler

Det är klokt att skriva in ändringsklausuler när ni utformar avtalet. Det skapar en framtida flexibilitet eftersom det ger beställaren och leverantören möjlighet att ändra avtalet under den period som avtalet gäller.

Notera att klausulen ska vara tydlig, exakt och entydig för att vara giltig. Klausulen ska också ange omfattningen och arten av möjliga ändringar eller optioner samt villkoren för när klausulen får tillämpas. Ändringen får inte innebära en ändring av avtalets övergripande karaktär.

Ställ beredskapskrav i avtalet

Mer information och stöd

Senast granskad 2023-10-12