Natomedlemskapet och livsmedels- och dricksvattenområdet

Sveriges Natomedlemskap är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga både det militära och civila försvaret. Medlemskapet har alltså betydelse för Sveriges arbete med livsmedels- och dricksvattenförsörjning och annat beredskapsarbete.

Medlemskapet innebär att Sverige fullt ut deltar i Natos verksamhet och beslutsfattande. Vi bidrar med vår kunskap och våra erfarenheter från det pågående arbetet med Sveriges totalförsvar i utvecklingen av Natoländernas gemensamma civila beredskap och försvar.

Arbete med mat och dricksvatten i linje med Natos riktlinjer

Nato har sju riktlinjer för medlemsländernas förmåga inom civil beredskap, de så kallade Nato Baseline Requirements for National Resilience. En av förmågorna är ”resilienta (motståndskraftiga) system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning”.

Natos riktlinjer stämmer väl överens med Sveriges bedömning av vad som är viktigt för att bygga upp ett starkt civilt försvar och med vår befintliga inriktning för beredskapsarbetet inom området livsmedels- och dricksvattenförsörjning.

Vad innebär Natomedlemskapet för svenska aktörer?

Än så länge är det svårt att säga fullt ut vad Natomedlemskapet innebär för aktörerna inom livsmedels- och dricksvattenförsörjningen, inklusive avfall och avlopp.

I nuläget bedömer myndigheterna i beredskapssektorn att arbetet med livsmedels- och dricksvattenförsörjning till stora delar motsvarar Natos förväntningar.

Samverkan mellan nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv blir fortsatt viktigt och utvecklas inom ramen för Natomedlemskapet.

Senast granskad 2024-03-08