Beredskapsarbete för livsmedelsföretag

Att vi har säker mat och säkert dricksvatten är avgörande för att samhället ska klara en större störning, i värsta fall krig. Du som är livsmedelsföretagare har en viktig roll i Sveriges beredskap genom att kunna fortsätta producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel oavsett läge.  

Det är viktigt att livsmedelsföretag har en god beredskap – det vill säga planerar för och kan hantera olika slags störningar, som längre elavbrott eller extremväder. Även företag som levererar varor och tjänster till livsmedelsföretag behöver ha en sådan beredskap. Genom att kunna hålla igång din verksamhet bidrar du som företagare till hela samhällets förmåga att klara kriser och i värsta fall krig.

 Kontinuitetshantering – din plan för att hantera störningar

Om saker och ting inte fungerar som de ska behöver du ha en alternativ plan. En sådan plan kallas för kontinuitetshantering. Det kan handla om att säkra internettillgång med flera linor, ha ett lager av kritiska varor eller reservdelar, eller att ha avtal med flera olika transportörer eller andra leverantörer för kritiska varor och tjänster. Det finns ingen universallösning. Alla företag måste arbeta och ta fram en plan utifrån sin verksamhet och förutsättningar. Det är också viktigt att ha en dialog och samverkan med de aktörer som du samarbetar och har avtal med.

Privat offentlig samverkan

Livsmedelverket samordnar kris- och beredskapsplaneringen för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Arbetet sker i regelbunden dialog med andra myndigheter och näringsliv, bland annat genom samrådsgruppen för beredskapsplanering (SKAL). SKAL är ett forum för att dela information och ny kunskap mellan myndigheter, branschorganisationer och företag på matsidan. Här lyfts även behov av åtgärder inom området.

Gruppen har en bred sammansättning med representanter från branschorganisationer, livsmedelsföretag och myndigheter. Möten sker en gång i månaden.

Säkerhetshandbok och checklistor

"Hur säkert är ditt företag - säkerhetshandbok för livsmedelsföretag" är en övergripande handbok med syfte att stödja ditt systematiska säkerhetsarbete. Boken är skriven för små och medelstora företag men kan även inspirera andra.

Du kan finna fler rapporter under ”Publikationer” nederst på webbplatsen.

Mer information
Snöovädret i Stockholm 2016

Senast granskad 2024-01-29