Tidigare utfört arbete under planperioden

På denna sida hittar du information om kontrollprojekt och större aktiviteter som myndigheterna har arbetat med för att bidra till att nå målen i den nationella kontrollplanen. Här finns även de operativa mål vi uppnått eller arbetat med under perioden.

Planperioden sträcker sig från 2018-2021.

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2017-2019

Här finns de operativa mål som gällde för livsmedelskontrollen åren 2017-2019 samt samordnade kontrollprojekt och andra aktiviteter som genomfördes under 2018-2019.

Nationell kontrollplanering primärproduktion 2020-2023

Här hittar du den detaljerade nationella planeringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen 2020 och den preliminära planen för 2021-2023.

Senast granskad 2021-01-19