Skyddade beteckningar (operativt mål 9) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts av att märkningen på utvalda förpackade produkter med skyddade beteckningar som har införts till Sverige stämmer överens med produktspecifikationen.

Bakgrund till målet

Det europeiska samarbetet på jordbruksområdet har bland annat medfört ett ökat utbud av matvaror i butikerna. För konsumenten kan det ibland vara svårt att hitta rätt produkt i mängden av varor. Reglerna om skyddade beteckningar kan bland annat bidra till att tillgodose konsumentens behov av information om livsmedel med speciella egenskaper. Det kan röra sig om till exempel ursprungsgaranti, särskilda produktionsmetoder eller råvaror som härstammar från en viss region och har ett känt geografiskt ursprung. Det är därför viktigt att kontrollera att reglerna följs och att bedrägliga eller vilseledande förfaranden med märkningen av skyddade beteckningar minimeras.

Marknadskontroll av skyddade beteckningar ska utföras årligen. Aktiviteten utgår också från en av rekommendationerna som Sverige fick som resultat av Sante F:s revision 2019.

Kontrollen ska omfatta kontroll av att märkningen enligt produktspecifikationen följs för ett antal utvalda produkter som införs i Sverige. 

För vem gäller målet

Målet gäller kommunala kontrollmyndigheter som utifrån 25§ i livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar och utför kontroll vid huvudkontor och hos grossister.

Lagstiftning

  • Förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för livsmedel.

Kontrollmetod

Kontrollen genomförs som revision och inspektion för att  verifiera att märkningen enligt produktspecifikationen följs för ett antal utvalda produkter som införs i Sverige. 

Kontrollen av att märkningen överensstämmer med produktspecifikationen gäller följande produkter:

  • Roquefort
  • Prosciutto di Parma
  • Feta

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-03