Tidigare utfört arbete under planperioden

På denna sida hittar du information om kontrollprojekt och större aktiviteter som myndigheterna har arbetat med för att bidra till att nå målen i den nationella kontrollplanen. Här finns även de operativa mål vi uppnått eller arbetat med under tidigare perioder.

 

Mål, åtgärder och aktiviteter inom områdena växtskadegörare, foder, animaliska biprodukter, djurhälsa-smittskydd, djurskydd, veterinärmedicinska preparat, ekologisk produktion samt gränskontroll 2018-2021.


Här finns de operativa målen som gällde för ovanstående områden under 2018-2021. Målen är framtagna av Jordbruksverket tillsammans med de operativa kontrollmyndigheterna för att bidra till att nå de övergripande målen.

 

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2017-2019

Här finns de operativa mål som gällde för livsmedelskontrollen åren 2017-2019 samt samordnade kontrollprojekt och andra aktiviteter som genomfördes under 2018-2019.

Nationell kontrollplanering primärproduktion 2020-2023

Här hittar du den detaljerade nationella planeringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen 2020 och den preliminära planen för 2021-2023.

Senast granskad 2021-01-19